Jag ser så många typer av e-cigaretter, vilka är skillnaderna?

E-cigaretter finns i alla former och storlekar som du kan läsa mera om här . Om vi skulle kategorisera e-cigaretter är det bästa sättet att börja att titta på sättet för inandning. Många av de mindre e-cigaretterna har en begränsad mängd lufttillförsel, så de (som traditionella cigaretter) inhaleras ofta mun – till-lunga (ofta kallad MTL eller mun-till-lunga). Å andra sidan finns det enheter som har en stor mängd lufttillförsel. Dessa enheter inhaleras ofta “direkt” över lungorna (ofta kallad DL eller direkt lunga). Denna senare kategori kan i vissa avseenden jämföras med att röka en hookah. I denna sista kategori ser vi ofta stora batterier som kan ge mer kraft, kraftigare tankar som kan hantera denna kraft och producera mer ånga.

Naturligtvis finns det inom dessa två kategorier många olika enheter vilket du kan Läs här, Klicka här, Se här, Vape , var och en med sina egna plus-och minuspoäng. Det finns också enheter som flyter mellan kategorier (ofta märkta som RL eller begränsad lunga), och det finns alltid undantag. Till exempel finns det mindre enheter som kommer närmare DL när det gäller inandning och större enheter som kommer närmare en cigarett när det gäller inandning (MTL).