Lär dig om lustgas

Den senaste forskningen har visat att de globala Lustgasutsläppen har ökat avsevärt under de senaste fyra decennierna, med de största utsläppskällorna i samband med jordbrSverigeet. Även om Lustgas är ungefär 1000 gånger mindre i atmosfären än koldioxid, är det ungefär 300 gånger mer potent som en växthuslustgas.

I naturen omvandlas Lustgas av enzymer till kväve och vatten, en process som kan efterliknas i en laboratoriemiljö genom katalytiska metallkomplex. Men lite är känt om interaktionen mellan Lustgas och metaller, vilket är förbryllande eftersom koldioxidkoordineringsföreningar är allmänt kända. I detta avseende verkar dessa kemiska släktingar uppträda mycket annorlunda, vilket tidigare har förklarats av koldioxidens och Lustgasens olika förmåga att binda till metaller.

“Vi försökte hitta i litteraturen en anledning till att Lustgas binder till metaller mindre starkt än koldioxid, men tidigare studier ledde mestadels till cirkulära slutsatser. Många av förklaringarna hänvisade till individuella egenskaper hos Lustgas, men nästan samma egenskaper kan också hittas i koldioxid, säger Professor Heikki M. Tuonen vid universitetet i Jyväskylä.

“Under Professor Tuononens besök i Killam bestämde vi oss för att ta en närmare titt genom att tillverka liknande metallkomplex av koldioxid och Lustgas och genom att analysera dem med hjälp av experimentella och teoretiska metoder”, säger lustgasakuten.se .